top of page

E

KOLOGIJA

Večina skupnosti je sestavljena iz kmetov z manjšimi kmetijami, ki so neposredno odvisni od letnega pridelka. Humana si prizadeva za izboljšanje življenja kmetov na trajnosten način, ki prinaša družbeni in gospodarski napredek. Klubi kmetov se proti revščini borijo tako, da uvajajo nove tehnike kmetovanja, ki zagotavljajo večjo oskrbo s hrano. Zavedajo se vpliva kmetijstva na podnebne spremembe in se izobražujejo na področju diverzifikacije pridelkov, ki so odporni proti suši. Prav tako si prizadevajo mobilizirati kmete, jih poučiti o podnebnih spremembah, preprečiti kmetijstvo na mokriščih in prekomerno posekavo dreves.

ekologija.jpg

Humanin boj proti podnebnim spremembam se je začel pred skoraj 20 leti. Kmetijski klubi, razvoj skupnosti in recikliranje oblačil imajo pozitiven vpliv na okolje.

Zbiranje in priprava oblačil za ponovno uporabo se začne v razvitih državah. Ponovna uporaba oblačil prispeva k blaženju podnebnih sprememb na obeh koncih dobavne verige. Oblačila iz druge roke ne zahtevajo obsežne uporabe kemičnih sredstev, kot to zahtevajo nova oblačila. Pesticidi, kemikalije in barvila se v postopku ne uporabljajo in s tem preprečujejo emisije toplogrednih plinov. Na drugem koncu življenjskega cikla izdelka ima vsak element, ki ga je mogoče shraniti na odlagališču, tudi pozitivne okoljske posledice.

Globalno segrevanje je povezano s povečanimi izpusti CO2 in drugimi toplogrednimi plini, izpuščenimi v atmosfero. Tudi trdni odpadki, kot je tekstil, ob razgradnji spuščajo toplogredne pline. Prav tako tudi sama proizvodnja tekstilnih vlaken in izdelava blaga porabita precejšnje količine goriva in s tem povzročata izpuste CO2 v atmosfero.

Vsak kilogram oblačil, ki ga darujete HUMANI in tako ne konča kot odpadek, ampak ga ponovno uporabimo, zmanjša izpust CO2 za približno 4,1 kilograma. Poleg tega ponovna uporaba oblačil prispeva tudi k manjši porabi vode, gnojil in pesticidov (6.000 litrov vode, 300 gramov gnojil in 13 ml pesticidov za proizvodnjo 1 kg oblačil iz mešanih vlaken).

V letih 2015-2020 je HUMANA Slovenija zbrala približno 10.000 ton rabljenih oblačil in obutve, kar pomeni, da smo preprečili izpust okoli 30 tisoč ton CO2 ter prihranili okoli 40 milijonov litrov vode, 2.000 ton gnojil in 75 .000 litrov pesticidov.

bottom of page