E

Zbiranje in priprava oblačil za ponovno uporabo se začne v razvitih državah. Ponovna uporaba oblačil prispeva k blaženju podnebnih sprememb na obeh koncih dobavne verige. Oblačila iz druge roke ne zahtevajo obsežne uporabe kemičnih sredstev, kot to zahtevajo nova oblačila. Pesticidi, kemikalije in barvila se v postopku ne uporabljajo in s tem preprečujejo emisije toplogrednih plinov. Na drugem koncu življenjskega cikla izdelka ima vsak element, ki ga je mogoče shraniti na odlagališču, tudi pozitivne okoljske posledice.

KOLOGIJA

Humanin boj proti podnebnim spremembam se je začel pred skoraj 20 leti. Kmetijski klubi, razvoj skupnosti in recikliranje oblačil imajo pozitiven vpliv na okolje.

Večina skupnosti je sestavljena iz kmetov z manjšimi kmetijami, ki so neposredno odvisni od letnega pridelka. Humana si prizadeva za izboljšanje življenja kmetov na trajnosten način, ki prinaša družbeni in gospodarski napredek. Klubi kmetov se proti revščini borijo tako, da uvajajo nove tehnike kmetovanja, ki zagotavljajo večjo oskrbo s hrano. Zavedajo se vpliva kmetijstva na podnebne spremembe in se izobražujejo na področju diverzifikacije pridelkov, ki so odporni proti suši. Prav tako si prizadevajo mobilizirati kmete, jih poučiti o podnebnih spremembah, preprečiti kmetijstvo na mokriščih in prekomerno posekavo dreves.

HUMANA d.o.o.
Cesta 24 junija 23,

1231 Ljubljana 

 


tel:  +386 (0)1 511 68 39
fax: +386 (0)1 511 68 39


info@humana.si
www.humana.org