top of page
klubkmetovalcev.jpg

KLUB  KMETOVALCEV

(Farmer's Club)

"Klub kmetovalcev" (Farmer's club) v provincah Sofala in Zambezija v Mozambiku sestoji iz 312 klubov, v katere je vključenih 15.565 malih kmetov. Projekt je usmerjen k zagotavljanju preskrbe s hrano in povečanju dohodka v gospodinjstvih preko razvoja kmetijstva in lokalnih skupnosti.

kub kmet.
pomocotrokom.jpg

Pomoc 

otrokom

STRESICA-05.png

(Child Aid)

V letu 2016 je Humana podprla projekte Child Aid v provinci Luapula (Samfyja) in v Zahodni provinci (Mongu in Shangombo), vanje pa je bilo vključenih 5.782 družin.

Projekt Pomoč otrokom (Child Aid) je razvojni program, ki je integriran v lokalno skupnost in tako sodeluje z otroci, družinami in skupnostmi, z namenom, da bi izboljšali njihove življenjske pogoje in omogočili otrokom, da razvijejo svoj polni potencial. Med glavne aktivnosti projekta spadajo skrb za zdravje in higieno, predšolska vzgoja, izobrazba, razvoj širšega območja, okoljevarstvo, povečevanje družinskega dohodka in podobno.

pomoc otr.
mestootrok.jpg

MESTO

OTROK

(Children's town Malambanyama)

Projekt Mesto otrok Malambanyama je pravzaprav mladinski center, ki s pomočjo 2-letnega programa psihosocialne pomoči, učenja življenjskih veščin, opismenjevanja, poklicnega izobraževanja in ponovne integracije v družbo rehabilitira otroke iz ulice.

V sklopu projekta se izvaja tudi predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje za okoliške otroke iz ranljivih skupin. Leta 2016 je bilo v projekt vključenih 49 otrok v programu predšolske vzgoje, 238 učencev v osnovnošolskem programu, 183 učencev v srednješolskem programu in 80 mladih v rehabilitacijskem programu.

mesto otrok
2021
Letno poročilo
2022
Letno poročilo
2023
Letno poročilo
bottom of page