top of page

PRAVNO OBVESTILO

Vse pravice spletne strani www.humana.si  so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani te spletne strani. Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so vključena v spletno stran in ni navedeno drugače je podjetje Humana d.o.o.

Vse pravice pridržane.

 

Omejitev odgovornosti

Podatki na spletni strani so informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen če je to izrecno navedeno. Podjetje Humana d.o.o. se trudi, da so podatki objavljeni na spletni strani pravilni in ažurni. Vendar pa podjetje Humana d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi te spletne strani in še vedno sodeluje pri nadgradnji spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali premoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te. Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. Podjetje Humana d.o.o. se trudi

za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorno za morebitno premoženjsko ali drugo škodo, ki bi jo je utrpel uporabnik, zaradi motenega delovanja spletne strani.

Podjetje Humana d.o.o. lahko brez predhodnega obvestila kadar koli spremeni ali doda vsebino na spletno stran.

 

Politika zasebnosti in zbiranje vaših podatkov

Podjetje Humana d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost vaših osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Storili bomo vse potrebno, da vas zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Zaščiti osebnih podatkov uporabnikov posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave le teh.

Elektronske novice

S prijavo na elektronske novice nam posredujete vaše ime, vaš elektronski naslov in anonimiziran IP naslov. Če se prijavite na naše elektronske novice, bomo vaš elektronski naslov uporabili za obveščanje o novicah, akcijah, popustih in naših dogodkih. S prijavo na naše elektronske novice dovoljujete iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje elektronskih novic.

Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti.

Varstvo osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih podjetje Humana d.o.o. pridobi preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo in obdelovanje za potrebe podjetja, kar pomeni, da jih podjetje Humana d.o.o. varuje v skladu z veljavnim pravilnikom varovanja osebnih podatkov podjetja. Vsak uporabnik dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Podjetje Humana d.o.o. zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Zagotavljamo, da bomo zbrane podatke hranili in varovali na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavezujemo se, da podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve razen pogodbenim upravljavcem, ki za nas izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev. Podjetje Humana d.o.o. bo zbrane osebne podatke obdelovalo za namene, za katere je oseba prostovoljno podala svojo privolitev, ki velja do preklica. Uporabniki imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora. Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisno izjavo, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred

preklicem le-te.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse pravice so pridržane. Informacije in dokumenti na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine avtorjev projekta.

Objavljene informacije in dokumenti so informativne narave in so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Nalaganje, predvajanje in tiskanje vsebin je dovoljeno le za osebno, domačo rabo, prepovedano je spreminjanje oznak o avtorskih pravicah in drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine in obvestil o drugih pravicah.

Humana d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršen koli način povezane z obravnavano spletno stranjo. Pri obisku in uporabi spletnih mest je odgovornost Humana d.o.o. za vse primere izključena.

 

Splošno

Z uporabo te spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje, in da se z njimi izrecno strinja.

 

Humana d.o.o.

1.1.2023

bottom of page