top of page

Humana Slovenija v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana in javnim podjetjem VOKA Snaga leto začenja s pilotnim projektom zbiranja oblačil obutve in hišnega tekstila v Ljubljani. Na 10 novih in lahko dostopnih lokacij smo namestili posebne zabojnike za zbiranje oblačil in obutve, prav tako smo zabojnike namestili v oba zbirna centra Povšetova in Barje. 

 

Tekstilni odpadki so najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov v Evropski uniji in še vedno prepogosto pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki. Oblačila, obuvala in tekstilni izdelki, sploh pa hitra moda povzročajo onesnaževanje vode, izpuste toplogrednih plinov in polnjenje odlagališč odpadkov.

 

Ocenjuje se, da je svetovna tekstilna in oblačilna industrija v letu 2015 porabila 49 milijard kubičnih metrov vode – samo izdelava majice s kratkimi rokavi zahteva 2700 litrov čiste pitne vode, izvzemši pesticide in gnojila, barvanje in obdelavo tekstilnih proizvodov. Modna industrija ustvari tudi 10 odstotkov svetovnih emisij ogljika –več kot mednarodni letalski in pomorski promet skupaj.

S prvim januarjem 2025 bo ločeno zbiranje odpadnega tekstila in oblačil postalo obvezno v vseh državah članicah Evropske unije, zato v luči napovedanih zakonskih zahtev v sodelovanju z MOL in VOKA Snago začenjamo projekt, ki stremi zavezanosti h krožnim praksam in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter ponovni uporabi.

bottom of page